Kundsupport tillgänglig Mån–Fre: 08:00–18:00. | Lör-Sön: 11:00 -17:00

Kontakta oss på 010-161 51 15 | info@drott24.se

Om Drott24

Vi har en bred och lång erfarenhet av facility servicetjänster till företag och organisationer samt tjänster till dig som privatperson och ditt hem. Vi finns för dig som privatperson när du t ex behöver hjälp med hemstädning, flyttstädning, vår-och höststädning eller städning inför en visning. Vi finns också till ert stöd när ni ska ha en fest och behöver serveringspersonal eller om mor och far ska ut på galej en kväll har vi en tjej eller kille som kan vara den perfekta barnvakten.

För företagare har vi alla typer av servicetjänster som företaget kan behöva för att hålla ordning i företagets lokaler. De är allt från vaktmästartjänster, lokalvård, golvvård, fönsterputs eller om företaget ska flytta tar vi ansvaret för både flytten och städning av den nya och gamla lokalen.

Vi har en särskild erfarenhet från att leverera våra tjänster till fastighetsägare och bostadsrättsföreningar. Tyngdpunkten ligger på att hålla snyggt och rent i trapphus, källare, tvättstugor och andra gemensamma ytor, men vi har även tjänster för utomhusmiljön så som krattning och städning av gångar och andra utomhusmiljöer samt snöröjning av vägar och tak.

Då vi först är nöjda då ni som kund är nöjd -erbjuder vi alla våra tjänster med en nöjd Kundgaranti. Garantin innebär att om du inte är nöjd åtgärdar vi det inom 36 timmar.

Policy

KVALITETSPOLICY

Uppfylla kunders krav/behov, i rätt tid, på rätt sätt med hög och jämn kvalitet

MILJÖPOLICY

Minska miljöpåverkan genom mindre förorening, avfall och användning av naturresurser

PERSONALPOLICY

Skapa kompetenta/engagerade medarbetare, som kan bidra till företagets utveckling

UTBILDNINGSPOLICY

All utbildning skall vara relaterad till mål, verksamhetsplaner och kundnytta

ARBETSMILJÖPOLICY

Skall leda till ett gott arbetsklimat, bra hälsa, låg sjukfrånvaro och få arbetsskador

JÄMSTÄLLDHETSPLAN

Ett målinriktat jämställdhetsarbete med lika möjlighet till anställning/befordran mm

DROGPOLICY

Alkohol/droger ska inte användas. Vi förebygger och motverkar missbruksproblem

Vill du bli underleverantör åt oss?

Den största delen av våra underleverantörer och egenanställda är företagare med familjeägd struktur och lokal förankring. Vi strävar i den mån det är praktiskt och ekonomiskt möjligt att arbeta med företag som tillhör branschorganisationer och som är certifierade.

För att bli leverantör åt oss har vi en tydlig process på hur vi vill att samarbetet skall fungera. Våra uppdragsgivare ställer höga krav och detta ska genomsyra oss och er som underleverantör ute på våra uppdrag.

Samarbetet skall bygga på yrkesskicklighet, lojalitet och god etik. Ett proffsigt uppförande ute hos kunder är av stor vikt när ni representerar Drott 24 AB.

Är ni intresserade?

Skicka en intresseanmälan till e-post info@drott24.se med en presentation av er och den verksamheten ni bedriver. Lämna gärna några referensuppdrag ni har arbetat med.

Vår personal

Operativa chefer

Sami Said

Verksamhetschef
0101 615 115

Elina Inekci

Regionchef/ Stockholm
0101 615 115

Lava Baker

Regionchef / Västerås
0101 615 115

Lanja Taher

Regionchef / Eskilstuna
0101 615 115

Hemen Aziz

Regionchef / Uppsala
0101 615 115

Claudia Ada

Regionchef
0101 615 115

Avdelningschefer

Ibo Beker

Värderingsman
0101 615 115

Lania Tahir

HR
0101 615 115

Fredrik Modh

IT & Marknad
0101 615 115

Diana aziz

Försäljningschef
0101 615 115

Sebastian Olofsson

Ekonomichef
0101 615 115

Benjamin Micael

Värderingsman
0101 615 115

Nian Osman

Värderingsman / Auktion
0101 615 115

Pernilla Anderson

Bostadsförmedling
0101 615 115

Kader Mostafa

Flyttservice
0101 615 115

Ali Al-Jumaili

Flyttservice
0101 615 115

Omed Sayakhan

Arbetsledare
0101 615 115

Marysol Castro

Teamledare
0101 615 115

Deepika Sharma

Teamledare
0101 615 115

Shania Tahir

Press och media
0101 615 115

Simon Flamholc

Kvalitet, Miljöansvar
0101 615 115