Kundsupport tillgänglig Mån–Fre: 08:00–18:00. | Lör-Sön: 11:00 -17:00

Kontakta oss på 010-161 51 15 | info@drott24.se

Miljö

Drott 24 är engagerade i att minska vår påverkan på miljön när det gäller förorening, avfall och användning av naturresurser inom våra tjänster. Vi uppnår detta genom att använda effektiva metoder som innefattar miljövänliga material, inklusive produkter som är ”Svanen-märkta,” och kemikalier som används i enlighet med doseringsanvisningar. Dessutom har vi en miljövänlig fordonsflotta som drivs med gas. Vår ambition är att minimera den miljöpåverkan som våra tjänster medför, och detta beaktas alltid när vi ingår nya affärer eller utvecklar befintliga.

Tillsammans med våra kunder samarbetar vi aktivt för att hitta miljöanpassade lösningar inom vår dagliga serviceleverans och värnar om naturen.

När vi utför vår städservice använder Drott 24 joniserat vatten, en innovativ metod som vi var en av de första att införa på marknaden. Genom att göra detta minskar vi användningen av städkemikalier som annars kan påverka miljön negativt genom utsläpp.

När vi ändå använder städkemikalier väljer vi produkter som är märkta med Svanen-symbolen och förenklar processen genom att använda färdigdoserade kemikaliebehållare för att minska överdosering. Detta bidrar till att minska utsläppen och främja en mer hälsosam miljö.