Kundsupport tillgänglig Mån–Fre: 08:00–18:00. | Lör-Sön: 11:00 -17:00

Kontakta oss på 010-161 51 15 | info@drott24.se

Hållbarhet

Hållbarhet

Vi strävar efter att implementera ett enhetligt ledningssystem som omfattar kvalitet, arbetsmiljö och miljö. Dessa områden är ömsesidigt beroende och har en påverkan på våra dagliga verksamheter. Vårt mål är att kontinuerligt arbeta med förbättringar och rättande åtgärder på ett samordnat sätt. Genom detta integrerade tillvägagångssätt syftar vi till att minimera våra administrativa kostnader, optimera våra arbetsflöden och skapa lönsamma och kostnadseffektiva tjänster.

Mångfald

Vi är ett företag som värdesätter mångfald och strävar efter att skapa en arbetsmiljö där alla behandlas rättvist och där vi ser olikheter som en styrka. Vårt mål är att främja öppenhet och dialog på arbetsplatsen, där medarbetarnas idéer, åsikter och värderingar uppmuntras och bidrar positivt till företagets utveckling. Vi strävar efter att varje anställd ska känna stolthet över sitt arbete, vilket i sin tur motiverar dem att kontinuerligt förbättra kvaliteten, miljön och arbetsmiljön enligt kundens önskemål och krav.

Vi har implementerat en frisknärvaromätning inom företaget och under 2022 nådde vi en imponerande genomsnittlig siffra på 97,6 % (vilket motsvarar en sjukfrånvaro på endast 2,3 %). Detta resultat är särskilt imponerande med tanke på att vi, liksom många andra, upplever en ökning av sjukdomsfall under vintermånaderna på grund av förkylningar och influensa. Den höga frisknärvaron är resultatet av en nära kommunikation mellan chefer och medarbetare samt ett engagerat ledarskap som aktivt bevakar medarbetarnas välbefinnande och trivsel på arbetsplatsen. Vi satsar även på medarbetarenkäter och regelbundna arbetsplatsträffar för att främja delaktighet och möjligheten att påverka. Sammantaget ser vi att vårt fokus på medarbetarnas välmående och uppföljningen av sjukfrånvaro ger positiva resultat inom många områden i vår verksamhet och bidrar till våra imponerande frisknärvarotal.

Rapportera incidenter

Rapportering av incidenter gällande t.ex. GDPR som intrång, korruption, trakasserier, diskriminering, lagbrott etc. görs via respektive regionansvarig.